Услуги

Машини и опрема за текстилната индустрија

 • Против пожарни спрaви - aпарати и детктори на метал за машини и опрема за влакна
 • Машини за припрема на штапел влакна и машини за производсво на предива
 • Додатна опрема, потрошен материјал и технолошки специјални компоненти за предилници на штапел влакна
 • Справи - апарати за филаментни и штапел влакна, машини за тестурирање
 • Додатна опрема, потрошен материјал и технолошки специјални компоненти за обработка на филамент
 • Машини за кончање и машини за специјални предива
 • Машини за текстилни траки
 • Машини за припрема на ткаење
 • Помошни машини за ткачници и машини за автоматизација
 • Разбои за фротир, глат и технички ткаенини
 • Апарати - справи за формирање зев
 • Ткајачки утензилии и помошен материјал
 • Кружни и рамно плетачки нашини , основно плетачки и рашел машини
 • Машини за боење предиво и машини за комадно и континуирано боење
 • Машини за комадна и континуирана доработка
 • Машини за сува доработка
 • Хот мелт апарати (Hotmelt)
 • Опрема за нанесување (импрегнација) и каширање
 • Машини за ротационо, рамно и дигитално печатење
 • Машини за контрола (преглед), пакување и други помошни машини
 • Опрема за неткаен текстил (комплетни линии и пединечни машини), машини за изработка на композитни материјали
 • Системи за дизајн и дизањирање
 • Сировини, помошни материјали и поупроизводи за текстилната индустрија
 • Штапел влакна
 • Специјални предива
 • Адитиви за предење
 • Текстилни помошни средства
 • Бои
 • Пигменти
 • Функционални хемикалии за техничка употреба
 • Функционални и ефектни хемикалии за индустријата за облека
 • Машини и опрема за рециклажа на пластика, Компоунд и Матербач (Compound i Masterbatch)
 • Линии за перење и млинови
 • Сортирки према полимери и бои
 • Опрема за рециклажа со еден полжав и со два полжави, екструдери со два полжави
 • Дозирни апарати за гранулат и прав,волуметрички и гравидно метрички апарати за тврди материјали и течности
 • Транспортни системи за гарнулати и прав
 • Станици за полнење и и пакување
 • Гранулатори и купки за ладење

Специјални машини за хартија, намирници, фармација и пластика

 • Опрема за транспорт
 • Машини за класирање и просејување
 • Гранулатори
 • Опрема за сушење и опрема за водени уцврстувања

Советување и барање на локација

 • Процесно советување
 • Барање на партнеи
 • Советување во врска со локација

 Историја

1896

Otto Kühnen основа застапничко претпријатие од подрачјето на Рајна и застапува текстилни машини на подрачјето на Австро-Унгарската Монархија. Покрај текстилните машини во програмата на младата фирма се и системите за распрашување и уреди и апарати за гасење марка AUDACES (латински "храбри, смели", односно германски "die Kühnen").

1919

Под променетите политички услови потрeбно е ново усмерување. За обработка во тоа време на најважниот пазар – Чехословачка, во 30-тите години на 20. век во Брно се се основа првата надворешна канцеларија. Водењето на фирмата го превзема Dr. Ing. Alois Kühnen – втора генерација.
Одприлика истовремено почнува и производството на гумени облоги OTALO од каучук отпорен на уље. 30 години покасно следи и производството на OTALO гумени ременчиња.

1946

Повторно прилагодување на новата политичка ситуација. Работното подрачје полека се шири на целокупното подрачје на Југославија и Полска. Oд 1970 тата година водењето на фирмата го превзема Heinz Kühnen – трета генерација.

1989

Кога се насетиле првите тенденции на распадот на комунистичките држави, уште пред "обртот“ почнавме со воспоставување на локални канцеларии, прво во Прага, за кратко време после тоа и во Варшава, покасно и во Лоѓ .Будимпешта следи во 1994 година.

2001

Почетокот на новиот милениум се поклопува со големо смалување на текстилните капацитети во источно и средно Европските земји. Наново се потребни нови стратегии. Четвртата генерација – Stefan Kühnen го превзема водењето на фирмата.

Програмот на застапување се проширува на индустријата на рециклажа на пластика и технички текстил. За наново интензивирање на обработката на пазарот на Бивша Југославија во Словенија во Крањ се основа сестринско претпријатие 2005-та година.

Во соработка со локалната соработничка почна обработката на бугарскиот пазар.
Во припрема е обработката на пазарот во Укарина.

На карај почнавме со работа во северна Африка, пред се во Алжир. Нашиот локален соработник ни е од голема корист.

По барање на пазарот добро сме позиционирани како за нашите купувачи така и за фирмите кои ги застапуваме, ние сме сигурен и доверлив партнер.

 Локација

otto kühnen wien

1090 Wien/Vienna
Liechtensteinstraße 63
tel.: +43 1 31356-0
fax: +43 1 31356-60

Head of operations
Verkauf Österreich
Stefan Kühnen
stefan@kuehnen.com
+43 699 1 3135618

Comissioner,
ass. Head of operations

Heinz Kühnen
heinz@kuehnen.com
+43 699 1 3135612

Backoffice
Marketa Györi
marketa.gyoeri@kuehnen.com
+43 699 1 3135613

Backoffice und Textilchemie
Sabine Scheck
sabine.scheck@kuehnen.com
+43 699 1 3135620

Otalo-products, Backoffice
Christian Neureiter
christian.neureiter@kuehnen.com
+43 699 1 3135614

Controlling
Dr. Hannelore Kühnen
hanni@kuehnen.com
+43 699 1 3135615

Technik und Technologie textile Hilfsmittel und Farbstoffe
Jürgen Ilmer
juergen.ilmer@kuehnen.com
+43 699 1 3135617

otto kühnen łódż

PL-91 464 Lodz
ul. Wspolna 1a lok. 63
tel.: +48 42 2261456
email:okl@kuehnen.com

head of operations
sales and key accounts
DI Dariusz Kik
mobil: +48 601 221055
dariusz.kik@kuehnen.com

backoffice
sales yarn formation, non wovens
Ewa Pluta
ewa.pluta@kuehnen.com

sales yarn formation, weaving
Mag. Wojciech Czechowski
mobil: +48 601 166770
wojciech.czechowski@kuehnen.com

sales textile auxiliary agents, pigments, dyes
DI Pawel Kukula
mobil: +48 693 370909
pawel.kukula@kuehnen.com

Backoffice
textile auxiliary agents, pigments, dyes
DI Bogda Kik
Bogda.kik@kuehnen.com

polen_karte

otto kühnen praha

CZ-25001 Brandys n.L./Stara Boleslav
Boleslavska 31
tel.: +420 326 396080
fax: +420 326 396165
okp@kuehnen.com

head of operations
sales and key accounts
Stefan Kuehnen
mobil: +43 699 13135618
stefan@kuehnen.com

sales coordination key accounts
Adolf Irsa
mobil: +420 602 333440
adolf.irsa@kuehnen.com

backoffice
Zdenka Štepařová
mobil: +420 724 925282
zdenka.steparova@kuehnen.com

sales textile industry
DI Petr Tomeš
mobil: +420 602 123498
petr.tomes@kuehnen.com

sales NON Textile
Position opne
mobil: +420 725 715 346 ........
okp@kuehnen.com

sales textile auxiliary agents, pigments, dyes
Jaroslav Čermák
mobil: +420 602 430187
jaroslav.cermak@kuehnen.com

otto kühnen budapest

H-2013 POMÁZ
Gyöngyvirág u.35
tel.: +36 309 772729
fax: +43 1 31356-60
okb@kuehnen.com

sales Hungary
Beatrix Viola-Amey
mobil: +36 3097 72729
amey.bea@kuehnen.com

otto kühnen kranj

Vrbnje 16
SI-4240 Radovljica
tel.: +386 4 2351648
fax: +386 4 2351649
okk@kuehnen.com

Sales Slovenia, Croatia, Serbia, Macedonia, BiH
DI Niko Mihelič
mobil: +386 40 294550
niko.mihelic@kuehnen.com

sales textile auxiliary agents, pigments, dyes
Slovenia, Croatia, Serbia, Macedonia, BiH

Jaka Jemc
mobil: +386 416 40426
jaka.jemc@kuehnen.com

otto kühnen paraćin

Teslina bb
SRB-35250 Paračin
tel.: +381 35 281 584
fax: +381 35 281 584

sales Serbia, Montenegro, BiH
DI Zoran Spasić
Mobil: +381 65 83 10 729
zoran.spasic@kuehnen.com

sales textile auxiliary agents, pigments, dyes
Slovenia, Croatia, Serbia, Macedonia, BiH

Jaka Jemc
mobil: +386 416 40426
jaka.jemc@kuehnen.com

otto kühnen štip

Kiro Hađi Arsov 3
MK-2000 Štip
tel.: +389 32 394276
fax: +389 32 397 210

sales Macedonia, Kosovo, Albania
Daniel Paparov
mobil: +389 70264210
daniel.paparov@kuehnen.com

sales textile auxiliary agents, pigments, dyes
Slovenia, Croatia, Serbia, Macedonia, BiH

Jaka Jemc
mobil: +386 416 40426
jaka.jemc@kuehnen.com

otto kühnen karlovo

Graf Ignatiev Str.N 10A
BG-4300 Karlovo
okteksiko@kuehnen.com

sales textile auxiliary agents, pigments, dyes
Yonka Maneva
okteksiko@kuehnen.com
mobil: +359 888 304798

otto kühnen algier

Ventes Algérie

Heinz Kühnen
+43 699 1 3135612
heinz@kuehnen.com
Plus de détails prochainement!

     
 

Impressum

 
 

Medieninhaber (Angaben nach §5 ECG):
otto kühnen gmbh & CO KG Wien
1090 Wien/Vienna
Liechtensteinstraße 63
tel.: +43 1 31356-0
fax: +43 1 31356-60
Okw@kuehnen.com
Firmenbuchnummer: FN 6021f
Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien 1030 Marxergasse 1a
Kammer: WKO Wien
UID Nummer: ATU 13076909

Die vorliegende Website ist ein online Angebot der Firma otto kuehnen. Auf der www.kuehnen.com Domain werden Interessenten ausführliche Informationen und Informationsdienste über die Leistung und Angebote der Firma otto kühnen zu Verfügung gestellt.
Disclaimer
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Homepage und der Website übernommen, Irrtümer und Änderungen werden vorbehalten. Der Benutzer anerkennt den Gebrauch der Websites auf eigene Gefahr, sodass niemanden, der an der Erstellung der Informationen beteiligt war, eine (in-) direkte Haftung für (Folge-) Schäden trifft bzw. diese bis auf das gesetzlich äußerst zulässige Maß beschränkt wird.
Copyright
© und für den Inhalt verantwortlich ist otto kuehnen wien, welche Informationen aus eigenen und fremden Quellen zur Verfügung stellt. Die entsprechenden Urheber- und sonstigen Schutzrechte liegen daher gemäß den inländischen und EU-rechtlichen Vorschriften bei der Firma otto kuehnen wien oder den eigens genannten sonstigen Anbietern. Die Vervielfältigung von Texten und Daten einschließlich Speicherung und Nutzung auf optischen und elektronischen Datenträgern darf nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erfolgen. Die Verwendung von Daten durch unberechtigte Dritte sowie die Veränderung oder Verfälschung von Informationen ist untersagt. Der Download sowie der Ausdruck ist jedoch zum persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.
Persönliche Daten werden nicht an unbefugte Dritte weitergegeben.

Data Protection

 
 

schließen | close

 
This site uses cookies. To find out more, including how to control cookies, see here.